Điều chuyển TSCĐ cho đơn vị nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Tại đơn vị điều chuyển TSCĐ đi:

Nợ 136 Phải thu nội bộ

Nợ 214 Giá trị hao mòn

Có 211 Nguyên giá tài sản cố định

Tại đơn vị nhận TSCĐ điều chuyển đến:

Nợ TK 211 Nguyên giá của tài sản điều chuyển

Có TK 214 Giá trị đã khấu hao

Có TK 336 Giá trị còn lại

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Tại đơn vị điều chuyển TSCD đi

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

Khai báo giảm: Xem hướng dẫn tại “Khai báo giảm TSCĐ”.

  • Tại đơn vị nhận TSCD điều chuyển đến  

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

Khai báo tăng: Xem hướng dẫn tại: “Khai báo tăng mới TSCĐ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận