Điều chuyển giữa các kho nội bộ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Trường hợp xuất điều chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi một đơn vị cơ sở, thì phiếu xuất và phiếu nhập có cùng hạch toán:

Nợ TK 152, 153, 155, 156 – Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153, 155, 156 – Chi tiết theo kho.

Khi này chương trình sẽ không hạch toán vào sổ cái và chỉ ghi nhận xuất nhập trong sổ kho.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.

Lưu ý: 

  • Chương trình tự động tạo ra phiếu nhập. 
  • Chỉ nên áp dụng khi 1 kế toán quản lý cả 2 kho xuất và nhập. Nếu kho xuất và kho nhập do 2 kế toán khác nhau quản lý thì lập riêng phiếu xuất kho và phiếu nhập kho.
 • Màn hình thông tin

 • Hướng dẫn chung về điều chuyển kho

Xem tại Lập phiếu xuất điều chuyển

 • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận