Điều chuyển CCDC cho đơn vị nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Hạch toán

Tại đơn vị điều chuyển đi:

Nợ 136        Phải thu nội bộ

Có 242     Giá trị còn lại

Tại đơn vị nhận điều chuyển đến:

Nợ TK 242      Giá trị còn lại

Có TK 336      Giá trị còn lại

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Tại đơn vị điều chuyển CCDC đi

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

Khai báo giảm: Xem hướng dẫn tại “Khai báo giảm CCDC”.

  • Tại đơn vị nhận CCDC điều chuyển đến 

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

Khai báo tăng: Xem hướng dẫn tại “Khai báo tăng mới CCDC”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận