Điều chuyển bộ phận sử dụng CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Chức năng

Khai báo điều chuyển CCDC sang một bộ phận sử dụng nội bộ khác.

Điều chuyển CCDC cho một đơn vị nội bộ xem hướng dẫn tại “Điều chuyển CCDC cho một đơn vị nội bộ”.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo thay đổi CCDC.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi CCDC, chọn dòng công cụ, dụng cụ cần điều chuyển sau đó nhấn nút ”Điều chuyển bpsd” trên thanh công cụ.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình điều chuyển bộ phận sử dụng. 

Chọn dòng thẻ CCDC cần điều chuyển, nhấn “Mới” để khai báo.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

Màn hình khai báo điều chuyển CCDC.

+ Mã bpsd (Mã bộ phận sử dụng):

Là bộ phận sử dụng thẻ công cụ dụng cụ sau khi thực hiện điều chuyển, chọn từ Danh mục bộ phận sử dụng.

+ Số lượng

Trường này hiện không sửa được, bằng là số lượng của thẻ.

+ Ngày tính p.bổ (phân bổ)

Là ngày bắt đầu tính phân bổ thẻ công cụ cho bộ phận sử dụng mới.

+ Tk (tài khoản) chi phí, mã bpht (bộ phận hạch toán), mã dự án

Các thông tin liên quan đến hạch toán cho bộ phận sử dụng mới.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện điều chuyển bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ:

  • Hướng dẫn chung khi khai báo CCDC

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận