Điều chỉnh, xóa chi phí công cụ dụng cụ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Điều chỉnh hoặc xóa số tiền chi phí CCDC mà chương trình đã tính toán tại menu Tính chi phí công cụ dụng cụ.

Điều chỉnh để cho giá trị trích chi phí phù hợp hơn với thực tế.

Việc xóa chi phí được trích có thể với lý do sau:

  • Do 1 thẻ công cụ bị khai báo nhầm cần phải xóa. Nếu đã có tính chi phí rồi thì cần phải xóa số liệu chi phí đã trích của công cụ đó rồi mới xóa được công cụ, dụng cụ.
  • Do tính nhầm chi phí của tháng nào đó, cần phải xóa đi số liệu chi phí đã tính.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Điều chỉnh, xóa chi phí CCDC.

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Khi truy cập menu “Điều chỉnh, xóa chi phí CCDC” thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Ds công cụ (danh sách công cụ)

   • Có thể chọn riêng cho một hoặc một số công cụ được đánh dấu chọn.
   • Nhấn phím tắt F11 thì chương trình sẽ hiện lên danh sách các CCDC để đánh dấu chọn.

[x] Lọc cả các công cụ đã điều chỉnh giá trị phân bổ:

   • Khi đánh dấu [x] thì chương trình sẽ hiển thị tất cả các công cụ có phân bổ trong kỳ bao gồm cả các công cụ đã được điều chỉnh giá trị phân bổ.
   • Ngầm định là đánh dấu.

Màn hình kết quả điều kiện lọc:

Bước 2-a: Điều chỉnh chi phí CCDC

Trường hợp muốn điều chỉnh chi phí CCDC thì sử dụng chức năng “Sửa” trên thanh công cụ.
Dịch con trỏ đến dòng cần điều chỉnh, sau đó nhấn nút “Sửa”.

Chương trình hiển thị màn hình điều chỉnh:

Tại đây, nhập “Giá trị điều chỉnh” chương trình sẽ tự động tính “Giá trị còn lại 2” (tính toán theo giá trị điều chỉnh).

Sau khi lưu chương trình sẽ cập nhật các trường: giá trị điều chỉnh, gt còn lại 2 và ghi chú.

Lưu ý:

   • “Giá trị điều chỉnh” sẽ thay thế “Giá trị khấu hao kỳ” cho dòng được điều chỉnh, chứ không phải cộng/trừ vào giá trị khấu hao kỳ.
   • Trường hợp nhập sai giá trị điều chỉnh thì chỉ cần đánh dấu tích vào đánh dấu [v] vào dòng cần sửa, sau đó nhấn nút “Sửa” và sửa lại giá trị đúng.
   • Trường hợp muốn xóa giá trị điều chỉnh và sử dụng giá trị ban đầu thì thực hiện xóa chi phí CCDC (xem bước 2-b bên dưới) và tính lại chi phí công cụ dụng cụ.

Sau khi điều chỉnh khấu hao tài sản cố định nếu thực hiện lại chức năng “Tính chi phí CCDC” thì chương trình sẽ lấy giá trị điều chỉnh chép đè lên cột “Giá trị k.hao”.

Bước 2-b: Xóa chi phí CCDC

Trường hợp muốn xóa chi phí CCDC thì ta sử dụng chức năng “Xóa” trên thanh công cụ.
Đánh dấu [x] vào cá dòng muốn xóa, sau đó nhấn nút “Xóa”.

Chương trình hiển thị tab thông báo:

Nhấn “Có” để xóa chi phí CCDC. Khi này các dòng có chi phí bị xóa sẽ không hiện lên màn hình nữa.

Trên hình dưới: Dòng thẻ DH001 và DH002 sau khi xóa thì đã không hiện lên.

Lưu ý: Sau khi xóa khấu hao tài sản cố định, nếu thực hiện lại “Tính chi phí CCDC” thì chương trình sẽ tính lại chi phí của dòng công cụ vừa xóa.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận