Điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 09/06/2021 – Ngày cập nhật: 17/11/2021

1. Hạch toán

TSCĐ được điều chỉnh tăng giá trị có thể do:

 1. Lắp bổ sung thêm một thiết bị cho TSCĐ
 2. Sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ sau một thời gian sử dụng
 3. Tăng do đánh giá lại TSCĐ

Hạch toán mua lắp bổ sung thiết bị cho TSCĐ

Nợ TK 211… Giá trị tăng thêm

Nợ TK 1332   Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ (nếu có).

Có TK 331… 

Hạch toán sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ

Nợ TK 211… Giá trị tăng thêm

Có TK 2413

Tăng do đánh giá lại TSCĐ

Nợ TK 211… Giá trị tăng thêm

Có TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Lưu ý: Nếu là sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên thì hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ.

2. Hướng dẫn thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ

 1. Hạch toán mua lắp bổ sung thiết bị cho TSCĐ: Xem hướng dẫn thực hiện tại “Mua tscđ và ccdc” ở phân hệ Mua hàng.
 2. Hạch toán sửa chữa lớn, nâng  cấp TSCĐ: Thực hiện tại menu “Tổng hợp \ Phiếu kế toán”.
 3. Hạch toán tăng do đánh giá lại TSCĐ: Thực hiện tại menu “Tổng hợp \ Phiếu kế toán”.

3. Hướng dẫn thực hiện khai báo tăng giá trị TSCĐ

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

 • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn dòng tài sản mong muốn, sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tiếp theo tại màn hình thông tin tài sản chọn tab 4. Điều chỉnh, đánh giá lại ts” sau đó bấm nút “Mới”.

Màn hình Khai báo điều chỉnh tăng tài sản cố định.

 • Giải thích một số trường thông tin

+ Lý do

Khai báo lý do tăng tài sản cố định, chọn từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Ngày c.từ (điều chỉnh)

Khai báo ngày ghi nhận  tăng tài sản cố định.

+ Số c.từ (điều chỉnh)

Khai báo số chứng từ hạch toán tăng tài sản cố định.

+ Ngày bắt đầu tính k.hao

Khai báo thời gian bắt đầu tính khấu hao của tài sản sau khi tăng.

Lưu ý: “Ngày bắt đầu tính k.hao” của khi điều chỉnh phải lớn hơn hoặc bằng “Ngày bắt đầu k.hao” ở thông tin chính hoặc “Ngày tính k.hao” của lần điều chỉnh trước đó.

+ Cột “Sau điều chỉnh”

Cập nhật các thông tin giá trị của tài sản sau khi điều chỉnh.

+ Cột “Trước điều chỉnh”

Sau khi nhập ngày “Ngày c.từ” chương trình tự cập nhật dựa vào lần điều chỉnh cuối cùng. Không được sửa cột này.

+ Cột “Chênh lệch (sau – trước)

Chương trình sẽ tính chênh lệch của cột “Sau điều chuyển” và cột “Trước điều chỉnh”. 

Giá trị chênh lệch này bằng đúng với giá trị điều chỉnh tăng (giảm). Chỉ dùng để xem, không được sửa cột này.

+ Số kỳ khấu hao còn lại

Sử dụng để tính giá trị khấu hao 1 kỳ của tài sản sau khi điều chỉnh.

Còn số kỳ khấu hao của tài sản sau khi điều chỉnh thì chương trình vẫn lấy theo thông tin khai báo ban đầu.

Màn hình hiển thị sau khi điều chỉnh tăng giá trị tài sản cố định:

 • Tính khấu hao tài sản cố định

Trường hợp có điều chỉnh, đánh giá lại giá trị tài sản trong kỳ thì chương trình sẽ tính khấu hao thành 2 dòng:

Sang kỳ tiếp theo thì chỉ tính khấu hao thành một dòng theo giá trị mới của tài sản sau điều chỉnh.

 • Lưu ý

Các báo cáo kiểm kê tài sản sau khi điều chỉnh thì lấy thông tin của tài sản sau điều chỉnh. Nhưng số kỳ khấu hao vẫn là của tài sản khai báo ban đầu.

Khi lên báo cáo tăng (giảm) tài sản phần mềm chỉ lên phần chênh lệch tăng (giảm) dựa vào lý do tăng (giảm).

4. Xem báo cáo các tài sản có điều chỉnh tăng giá trị

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê tài sản cố định tăng trong kỳ.

Tại báo cáo này, cột “Ngày tăng 0” chọn “Không trống” ở dòng lọc số liệu để lọc ra các tài sản đã có điều chỉnh tăng giá trị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận