Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 25/04/2023

1. Chức năng

Thực hiện điều chỉnh số tiền khấu hao mà chương trình đã tính toán tại Tính khấu hao tài sản cố định.

Điều chỉnh để cho giá trị khấu hao phù hợp hơn với thực tế.

  • Điều chỉnh bằng 0 do không tính khấu hao 1 kỳ nào đó
  • Điều chỉnh do có giá trị lẻ vào kỳ khấu hao cuối
  • Điều chỉnh do các kỳ trước tính nhầm nên điều chỉnh vào kỳ này.

2. Hướng dẫn điều chỉnh khấu hao

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Điều chỉnh, xóa khấu hao\Điều chỉnh khấu hao TSCĐ.

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Khi truy cập menu “Điều chỉnh khấu hao TSCĐ” thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Ds tài sản (danh sách tài sản)

   • Có thể chọn riêng cho một hoặc một số tài sản được đánh dấu chọn.
   • Nhấn phím tắt F11 thì chương trình sẽ hiện lên danh sách các TSCĐ để đánh dấu chọn.

[x] Lọc cả các tài sản đã điều chỉnh k.hao

   • Khi đánh dấu [x] thì chương trình sẽ lọc cả các tài sản đã được điều chỉnh khấu hao.
   • Ngầm định là đánh dấu.

Màn hình kết quả điều kiện lọc:

Bước 2: Điều chỉnh khấu hao TSCĐ

Trường hợp muốn điều chỉnh khấu hao TSCĐ thì sử dụng chức năng “Sửa” trên thanh công cụ.

Dịch con trỏ đến dòng cần điều chỉnh, sau đó nhấn nút “Sửa”.

Chương trình hiển thị màn hình điều chỉnh:

Tại đây, nhập trường “Điều chỉnh” là “1 – Có” để khai báo điều chỉnh.

Sau đó, nhập giá trị điều chỉnh ở trường  “Gt k.hao 2 (điều chỉnh)” chương trình sẽ tự động tính “Giá trị còn lại 2” (tính toán theo giá trị điều chỉnh).

Nhấn “Nhận”, chương trình sẽ cập nhật các trường: gt k.hao 2 (điều chỉnh), gt còn lại 2 và ghi chú.

Lưu ý:

“Giá trị điều chỉnh” sẽ thay thế “Giá trị khấu hao kỳ” cho dòng được điều chỉnh, chứ không phải cộng/trừ vào giá trị khấu hao kỳ.

Trường hợp nhập sai giá trị điều chỉnh thì chỉ cần đánh dấu tích vào đánh dấu [v] vào dòng cần sửa, sau đó nhấn nút “Sửa” và sửa lại giá trị đúng.

Lưu ý: Xóa giá trị điều chỉnh 

Trường hợp muốn xóa giá trị điều chỉnh và sử dụng giá trị ban đầu thì chỉ cần dịch con trỏ đến dòng cần xóa, sau đó nhấn “Sửa”. Tại trường “Điều chỉnh” sửa lại khai báo là “0 – không”.

Sau khi điều chỉnh khấu hao tài sản cố định, nếu thực hiện lại chức năng “tính khấu hao TSCD” thì chương trình sẽ lấy giá trị điều chỉnh chép đè lên cột “Giá trị k.hao”.

3. Xem báo cáo về điều chỉnh khấu hao

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tính khấu hao TSCĐ – chi tiết.

Tại báo cáo này, cột “Có đ/c kh” chọn “1- có” ở dòng lọc số liệu để lọc ra các tài sản đã có điều chỉnh khấu hao.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận