Điều chỉnh giảm giá và thuế mua dịch vụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 04/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 331                                               Số tiền giảm giá hàng mua

Có TK 242, 627, 641, 642,…       Chi phí

Có TK 1331                                  Thuế GTGT được khấu trừ của hh, d.vụ

Lưu ý: Hóa đơn thuế gtgt đầu vào được kê khai giảm (âm) giá trị mua vào và giá tiền thuế.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Phương án 1: Lọc c.từ cũ ra sửa tiền thuế và bổ nhập bổ sung hóa đơn thuế

Trường hợp này có thể thực hiện nếu hóa đơn điều chỉnh vẫn trong kỳ báo cáo cùng với hóa đơn ban đầu.

Lọc chứng từ mua dịch vụ đã nhập trước đó, sửa lại tiền hàng và tiền thuế, nhập thêm thêm hóa đơn điều chỉnh đầu vào để lên báo cáo thuế.

Ví dụ nhập mua 1 mặt hàng, số lượng 1, giá 1.000.000đ, tiền hàng 1.000.000đ. Thuế suất nhầm là 10% – tiền thuế là 100.000đ. Thuế suất đúng là 5% – 50.000đ.

Vì vậy nhận thêm 1 hóa đơn đầu vào điều chỉnh tiền thuế là -50.000đ, tiền hàng là 0đ. 

Lưu ý: Việc sửa lại chứng từ đã lưu có thể không được phép, tùy theo quy định của doanh nghiệp.

  • Phương án 2: Lập chứng từ phải trả khác để bổ sung

Hạch toán tại menu 

Mua hàng/Thanh toán/C.từ phải trả khác và bù trừ công nợ.

Hoặc Tổng hợp/Phiếu kế toán.

Nhập giảm chi phí, giảm công nợ phải trả, giảm thuế gtgt đầu vào. 

Ví dụ: giảm 500.000đ chi phí, giảm thuế 50.000đ và giảm công nợ là 550.000đ.

Đồng thời, cập nhật thông tin hóa đơn đầu vào (ghi âm tiền thuế) tại menu để lưu vào sổ thuế phục vụ kê khai thuế:

Báo cáo thuế/Hóa đơn GTGT mua vào.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận