Điều chỉnh giảm giá trị TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 09/06/2021 – Ngày cập nhật: 17/11/2021

1. Hạch toán

TSCĐ được điều chỉnh giảm giá trị có thể do:

  1. Tháo dỡ hoặc hỏng hóc một hay một số bộ phận của TSCĐ
  2. Đánh giá lại TSCĐ

Hạch toán giảm do tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ

Nợ xxx – Giảm giá trị còn lại (xxx tài khoản ghi nợ, tùy từng trường hợp)

Nợ 214 – Giảm hao mòn

Có 211 – Giảm nguyên giá

Hạch toán giảm do đánh giá lại giá trị TSCĐ

Nợ 412 – Giảm giá trị còn lại

Nợ 214 – Giảm hao mòn

Có 211 – Giảm nguyên giá

2. Hướng dẫn thực hiện hạch toán điều chỉnh giảm giá trị TSCĐ

Thực hiện hạch toán tại Phiếu kế toán ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn thực hiện khai báo giảm giá trị TSCĐ

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

 • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn dòng tài sản mong muốn, sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn tab “4. Điều chỉnh, đánh giá lại ts” sau đó bấm nút “Mới”.

Màn hình Khai báo điều chỉnh giảm tài sản cố định.

 • Giải thích một số trường thông tin

+ Lý do: 

Khai báo lý do giảm tài sản cố định, chọn từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Ngày c.từ (điều chỉnh)

Khai báo thời gian giảm tài sản cố định.

+ Số c.từ (điều chỉnh)

Khai báo số chứng từ hạch toán giảm tài sản cố định.

+ Ngày bắt đầu tính k.hao

Khai báo thời gian bắt đầu tính khấu hao của tài sản sau khi giảm.

Lưu ý: “Ngày bắt đầu tính k.hao” của khi điều chỉnh phải lớn hơn hoặc bằng “Ngày bắt đầu k.hao” ở thông tin chính hoặc “Ngày tính k.hao” của lần điều chỉnh trước đó.

+ Cột “Sau điều chỉnh”

Cập nhật các thông tin giá trị của tài sản sau khi điều chỉnh.

+ Cột “Trước điều chỉnh”

Sau khi nhập ngày “Ngày c.từ” chương trình tự cập nhật dựa vào lần điều chỉnh cuối cùng. Không được sửa cột này.

+ Cột “Chênh lệch (sau – trước)

Chương trình sẽ tính chênh lệch của cột “Sau điều chuyển” và cột “Trước điều chỉnh”. Giá trị chênh lệch này bằng đúng với giá trị điều chỉnh giảm (tăng). Chỉ dùng để xem, không được sửa cột này.

+ Số kỳ khấu hao còn lại

Sử dụng để tính giá trị khấu hao 1 kỳ của tài sản sau khi điều chỉnh.

Còn số kỳ khấu hao của tài sản sau khi điều chỉnh thì chương trình vẫn lấy theo thông tin khai báo ban đầu.

Màn hình hiển thị sau khi điều chỉnh giảm giá trị tài sản cố định:

 • Tính khấu hao tài sản cố định

Trường hợp có điều chỉnh, đánh giá lại giá trị tài sản trong kỳ thì chương trình sẽ tính khấu hao thành 2 dòng:

Sang kỳ tiếp theo thì chỉ tính khấu hao thành một dòng theo giá trị mới của tài sản sau điều chỉnh.

 • Lưu ý

Các báo cáo kiểm kê tài sản sau khi điều chỉnh thì lấy thông tin của tài sản sau điều chỉnh. Nhưng số kỳ khấu hao vẫn là của tài sản khai báo ban đầu.

Khi lên báo cáo giảm (tăng) tài sản phần mềm chỉ lên phần chênh lệch giảm (tăng) dựa vào lý do giảm (tăng)

4. Xem báo cáo có các tài sản có điều chỉnh giảm giá trị

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê tài sản cố định giảm trong kỳ.

Tại báo cáo này, cột “Giảm do đc giá trị” chọn “1” ở dòng lọc số liệu để lọc ra các tài sản đã có điều chỉnh giảm giá trị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận