Danh sách hoá đơn đầu vào

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/06/2023 – Ngày cập nhật: 26/02/2024

1. Chức năng

Dùng để quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ (bao gồm tệp XML và bản thể hiện hóa đơn điện tử).

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Báo cáo thuế\Quản lý hóa đơn đầu vào\Danh sách hóa đơn đầu vào.

  • Màn hình hóa đơn đầu vào:

Truy cập vào menu, chương trình hiển thị danh sách hóa đơn đầu vào đã lấy dữ liệu trước đó (nếu có).

Nhấn nút “Xem” trên thanh công cụ, màn hình hóa đơn đầu vào hiển thị: 

Giải thích một số trường thông tin:

+ Các thông tin chung:

Mst (mã số thuế) người bán, tên người bán, mst người mua, tên đơn vị, mã cơ quan thuế, số hđ (hóa đơn), mẫu số, ký hiệu,… sẽ được cập nhật tự động từ tệp dữ liệu hóa đơn điện tử và không được phép sửa lại.

+ Tình trạng hóa đơn: Thể hiện trạng thái của hóa đơn trên TCT.

Trường hợp lấy lại hóa đơn đầu vào mà hóa đơn trên TCT có tình trạng khác với tình trạng hóa đơn đã được lấy trước đó thì chương trình sẽ cập nhật lại theo tình trạng hóa đơn mới. Đồng thời sẽ cập nhật giá trị cho 2 cột: “Ngày thay đổi trạng thái CQT” và “Ngày phát hiện thay đổi trạng thái”.

+ Trạng thái kiểm tra:

1 – Đúng thông tin: thể hiện trạng thái này nếu thông tin đã khớp đúng.

2 – Sai thông tin: được hệ thống tự động thể hiện nếu có thông tin sai khác giữa hóa đơn và đơn vị đang cập nhật (như: tên, địa chỉ, mã số thuế).

+ Tab Thuế: Thể hiện thông tin thuế từ tệp dữ liệu.

+ Tab Người bán: thể hiện thông tin người bán từ tệp dữ liệu.

+ Tab Người mua: thể hiện thông tin người mua từ tệp dữ liệu.

+ Tab Chữ ký số: thể hiện thông tin chữ ký số và ngày ký số của người bán và cơ quan thuế.

+ Tab Kiểm tra: dòng “Nội dung lỗi” thể hiện chi tiết thông tin lỗi sai khi trạng thái chứng từ là 2 – Sai thông tin. Ngoài ra còn hiển thị thêm các tệp đính kèm được lấy từ tệp dữ liệu.

+ Tab Chứng từ kế toán: Các thông tin ở đây được tự động cập nhật khi tạo mới chứng từ từ hóa đơn đầu vào này.

  • Các bước lấy dữ liệu từ tổng cục thuế

+ Bước 1: Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử cơ quan thuế.

Nhấn nút “Xử lý” trên thanh công cụ và chọn “Đăng nhập hệ thống”.

Màn hình đăng nhập hiển thị, khai báo các thông tin đăng nhập hệ thống cơ quan thuế:

Mã số thuế: chọn mã số thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Bắt buộc nhập.

Tên đăng nhập: khai báo tên đăng nhập trên hệ thống hóa đơn điện tử của thuế, được ngầm định bằng mã số thuế được chọn ở trên và cho phép nhập lại.

Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản trên hệ thống hóa đơn điện tử của thuế.

Mã bảo mật: Nhập dòng chữ trong phần màu xanh.

Sau đó nhấn “Nhận” chương trình sẽ đưa ra thông báo nếu đăng nhập sai: 

Nếu đăng nhập thành công sẽ đưa ra thông báo: 

+ Bước 2: Lấy dữ liệu từ cổng Tổng cục thuế (TCT)

Nhấn nút “Xử lý” trên thanh công cụ và chọn “Lấy dữ liệu từ TCT”.

Màn hình điều kiện lọc hiển thị: 

Từ ngày… Đến ngày: Nhập khoảng thời gian muốn lấy dữ liệu trên TCT. 

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép lấy dữ liệu từ TCT nhiều nhất là 30 ngày. 

Tên đăng nhập: chỉ hiển thị khi đã thực hiện đăng nhập hệ thống bước trên (bắt buộc nhập).

Khai báo các thông tin lọc mong muốn, sau đó nhấn “Nhận” và chương trình hiển thị thông báo:

Sau khi lấy dữ liệu xong, chương trình hiển thị:

  • Các tiện ích

+ Ghi chú: khi chọn nút “Ghi chú” trên thanh công cụ, chương trình hiện tới chức năng ghi chú của hóa đơn đầu vào để nhập ghi chú.

+ Tìm kiếm: Sử dụng nút “Tìm” trên thanh công cụ để lọc số liệu theo yêu cầu.

+ Kiểm tra thông tin người bán: chương trình sẽ tự động kết nối API của TCT và trả về kết quả thông tin người bán tương ứng.

Nhấn nút “Xử lý” trên thanh công cụ và chọn “Kiểm tra thông tin người bán”.

Chương trình sẽ hiển thị màn hình kiểm tra tình trạng doanh nghiệp:

+ Cập nhật bản thể hiện: cho phép tải lên bản thể hiện PDF gốc của hóa đơn (nếu có).

Nhấn nút “Xử lý” trên thanh công cụ và chọn “Cập nhật bản thể thiện”.

Chương trình hiển thị màn hình tải bản thể hiện, chọn bản thể hiện cần tải lên và nhấn nút “Nhận”

Thực hiện tải xong thì chương trình sẽ lưu bản thể hiện này ở tab “Kiểm tra”:

Lúc này, nếu nhấn nút “In” trên thanh công cụ thì chương trình sẽ in bản thể hiện vừa tải lên. Ngược lại nếu không có cập nhật bản thể hiện thì chương trình sẽ in tệp được lấy từ TCT.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận