1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Nghiệp vụ khác
 4. Thuế GTGT
 5. Quản lý hóa đơn đầu vào
 6. Danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế

Danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/12/2023 – Ngày cập nhật: 06/12/2023

1. Chức năng

Dùng để quản lý danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế theo Danh sách doanh nghiệp rủi ro về thuế.

Chương trình cho phép lọc dữ liệu dựa vào danh sách hóa đơn đầu vào hoặc từ bảng kê thuế giá trị gia tăng mua vào (sổ thuế).

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo thuế\Quản lý hóa đơn đầu vào\Danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế..

 • Màn hình hóa đơn đầu vào:

Truy cập menu “Danh sách hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp rủi ro về thuế” chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhấn “Nhận”, màn hình danh sách hóa đơn đầu vào thuộc doanh nghiệp rủi ro về thuế hiển thị: 

 • Lấy dữ liệu từ danh sách hóa đơn đầu vào

Tại màn hình điều kiện lọc, chức năng “Lấy dữ liệu từ” chọn 1 – Danh sách hóa đơn đầu vào:

 • Lấy dữ liệu từ bảng kê thuế giá trị gia tăng mua vào

Tại màn hình điều kiện lọc, chức năng “Lấy dữ liệu từ” chọn 2 – Bảng kê thuế mua vào (sổ thuế).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận