Danh mục yếu tố chi phí

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo các yếu tố chi phí.

Các tài khoản chi phí sản xuất có thể được chia thành rất nhiều tiểu khoản theo nhu cầu theo dõi của doanh nghiệp.

Tuy nhiên một số báo cáo thì cần gộp các tk cpsx theo các yếu tố chi phí giống nhau.

Thường đó là: Nvl, nhân công, chi phí sản xuất chung. 

Hoặc có thể chi tiết hơn: Nvl chính, nvl phụ…, Nhân công sx trực tiếp, Nhân công quản lý sx, Khấu hao tài sản, chi phí ccdc, chi phí khác…

Danh mục yếu tố chi phí sử dụng khi khai báo tài khoản chi phí sx để gộp số liệu các chi phí có cùng yếu tố chi phí khi lên các báo cáo.

Lưu ý:

“Danh mục yếu tố chi phí” và “Danh mục loại chi phí” có những điểm giống nhau về danh sách các danh điểm, nhưng được sử dụng vào 2 mục đích khác nhau. 

Danh mục yếu tố chi phí phục vụ lên số liệu báo cáo phân tích giá thành theo yếu tố chi phí.

Danh mục loại chi phí phục vụ việc tính toán số lượng sản phẩm dở dang quy đổi về số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương theo từng loại chi phí.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Giá thành sản xuất\Danh mục\Danh mục yếu tố chi phí.

3. Các trường thông tin

Màn hình khai báo thông tin yếu tố chi phí:

Các trường thông tin gồm có: mã ytcp (yếu tố chi phí), tên ytcp, tên ngắn, tên 2 và tên ngắn 2.

4. Hướng dẫn chung khi khai báo danh mục ytcp

Truy cập menu danh mục yếu tố chi phí thì màn hình danh sách hiển thị các ytcp đã khai báo trước đó:

Khi khai báo danh mục yếu tố chi phí thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận