Danh mục tỷ giá

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Cập nhật tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền hạch toán.

Khi nhập các giao dịch ngoại tệ thì chương trình sẽ lấy tỷ giá quy đổi ngầm định là tỷ giá trong danh mục này và có ngày gần nhất trước đó so với ngày phát sinh của chứng từ.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục tỷ giá tại menu:

  • Hệ thống\Danh mục tỷ giá.

Màn hình hiển thị danh sách tỷ giá:

Màn hình khai báo danh mục tỷ giá:

Các trường thông tin gồm có: mã ngoại tệ, ngày, tỷ giá.

Không cần phải nhập tỷ giá hàng ngày. Chỉ cần nhập cho những ngày khi tỷ giá thay đổi giá trị.

Đổi với trường hợp trong Danh mục các đồng tiền giao dịch khai báo các quy đổi là chia cho tỷ giá thì tỷ giá nhập vào như bình thường.

Ví dụ tỷ giá quy đổi từ USD ra VNĐ là 22.000đ/1 usd và đồng tiền hạch toán là USD, cách quy đổi tiền ngoại tệ từ VNĐ ra USD được khai báo là “2 – Chia cho tỷ giá” thì vẫn nhập tỷ giá là 22.000.

Lưu ý: trường “Ngày” không được để trống.

3. Các chức năng khi làm việc với menu tỷ giá

Khi làm việc với danh mục tỷ giá thì có các chức năng sau: Mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, xóa và các tùy chỉnh. Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận