Danh mục trường mã tự do

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/07/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Chức năng

Trong Fast Accounting có 3 trường mã tự do dạng danh mục để người sử dụng tự định nghĩa, khai báo theo nhu cầu đặc thù của mình.

Dùng để khai báo các trường danh mục tự do 1, 2, 3.

Tại màn hình giao dịch:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo cho các trường tự do\Danh mục\\Danh mục trường mã tự do.

  • Các bước thực hiện

Truy cập menu danh mục trường mã tự do, hiện lên điều kiện lọc:

Nhấn “Nhận”, hiện lên danh mục trường mã tự do đã khai báo trước đó (nếu có).

Nhấn “Mới”, màn hình khai báo thông tin danh mục trường tự do:

  • Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung 

 Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận