Danh mục thuế lũy tiến

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Giới thiệu chung

Khai báo phần thu nhập tính thuế trong một khoảng tiền nào đó sẽ ứng với một mức thuế suất.

Khai báo các danh mục thuế lũy tiến tương đương với các bậc trong bảng công thức tính thuế theo quy định của bộ:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Thuế thu nhập cá nhân\Danh mục thuế TNCN\Danh mục thuế lũy tiến.

  • Màn hình nhập thông tin

  • Giải thích một số trường thông tin 

+ Thuế suất

Thuế suất luỹ tiến tương ứng mức thu nhập tính thuế. Theo quy định hiện tại có dãy thuế suất từ 5% đến 35%.

+ Thu nhập tính thuế trên (tháng)

Mức thu nhập bắt đầu tính thuế theo tháng.

Ví dụ: với thuế suất 5% thì mức thu nhập tính thuế bắt đầu từ 0 (đồng nghĩa với thu nhập tính thuế trên 0 đồng, nhưng dưới 5.000.000 đồng). Tương tự, với thuế suất 10% thì mức thu nhập bắt đầu tính thuế là 5.000.000 (đồng nghĩa với thu nhập tính thuế trên 5.000.000 đồng, nhưng dưới mức thu nhập bắt đầu của danh mục kế tiếp).

+ Thu nhập tính thuế n.tệ (tháng)

Mức thu nhập ngoại tệ bắt đầu tính thuế.

+ Thu nhập tính thuế trên (năm)

Mức thu nhập bắt đầu tính thuế tính theo năm (tiền hạch toán). Thu nhập tính thuế trên (năm) = thu nhập tính thuế trên (tháng) * 12.

+ Thu nhập tính thuế n.tệ (năm)

Mức thu nhập ngoại tệ bắt đầu tính thuế tính theo năm.Thu nhập tính thuế n.tệ trên (năm) = thu nhập tính thuế n.tệ trên (tháng) * 12.

  • Hướng dẫn chung khi khai báo danh mục thu nhập

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận