Danh mục thu nhập

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Giới thiệu chung

Danh mục thu nhập nhằm khai báo loại thu nhập từ hoạt động nào, có chịu mức thuế suất không và khai báo kiểu tính thuế cho loại thu nhập.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Thuế thu nhập cá nhân\Danh mục thu nhập, giảm trừ\Danh mục thu nhập.

  • Màn hình nhập thông tin

  • Giải thích một số trường thông tin 

+ Kiểu tính thuế

Áp dụng thuế suất theo quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân

1 – Lũy tiến: được sử dụng khi cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến. Thu nhập tính thuế sẽ được tính theo thang biểu thuế lũy tiến.

2 – Toàn phần: được sử dụng khi cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần. Với mỗi loại thu nhập khác nhau sẽ có mức thuế suất áp dụng khác nhau.

+ Ngưỡng chịu thuế

Là số tiền được giảm trừ khi khai báo khoản thu nhập, khoản thu nhập mà vượt qua số tiền nhập vào sẽ chịu đánh thuế trên số tiền vượt quá.

Ví dụ: Theo quy định hiện thời, ngưỡng chịu thuế là 11.000.000đ, thu nhập là 15.000.000đ thì thu nhập chịu thuế = 15.000.000đ – 11.000.000đ = 4.000.000đ.

+ Ngoại tệ

Là số tiền ngoại tệ được giảm trừ khi khai báo khoản thu nhập, khoản thu nhập mà vượt qua số tiền nhập vào sẽ chịu đánh thuế trên số tiền vượt quá.

  • Hướng dẫn chung khi khai báo danh mục thu nhập

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận