Danh mục tài khoản theo dõi số dư

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/07/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Chức năng

Khai báo các tài khoản mà các trường mã tự do có theo dõi số dư. 

Cụ thể là các tài khoản nào thì phụ thuộc vào sử dụng trường mã tự do vào mục đích quản lý số liệu gì.

Dựa vào khai báo này chương trình sẽ cho chọn để nhập số dư ban đầu của các trường tự do và khi tính toán số dư cuối năm để kết chuyển sang năm tiếp theo.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo cho các trường tự do\Danh mục\\Danh mục tk theo dõi số dư.

  • Các bước thực hiện

Truy cập menu danh mục tài khoản, hiện lên điều kiện lọc:

Nhấn “Nhận”, chương trình hiện lên danh mục tài khoản theo số dư đã khai báo trước đó (nếu có).

Nhấn “Mới”, màn hình khai báo thông tin danh mục tài khoản theo dõi số dư:

  • Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung 

Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận