Danh mục tài khoản theo dõi số dư dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Khai báo các tài khoản theo dõi số dư của các dự án.

Ví dụ: tk 154, 131, 141, 331…

Có 2 nhóm tài khoản cần theo dõi số dư theo dự án:

    • Tài khoản chi phí dở dang: 154, liên quan đến tính giá thành dự án.
    • Tài khoản có theo dõi chi tiết công nợ theo dự án: 131, 141, 331… (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp).

Dựa vào khai báo này chương trình sẽ cho chọn để nhập số dư ban đầu của các dự án và khi tính toán số dư cuối năm để kết chuyển sang năm tiếp theo.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Dự án\Danh mục tk theo dõi số dư dự án.

Truy cập menu danh mục tài khoản theo dõi số dư dự án thì màn hình danh sách hiển thị:

Nhấn “Mới”. Màn hình khai báo thông tin danh mục tài khoản theo dõi số dư dự án:

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận