Danh mục tài khoản theo dõi phát sinh lũy kế dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Khai báo các cặp tài khoản theo dõi số phát sinh lũy kế của các dự án. 

Ví dụ: Nợ 511/Có 911, Nợ 911/Có 632, Nợ 911/Có 641, Nợ 911/Có 642, Nợ 154/Có 621, Nợ 154/Có 622, Nợ 154/Có 627.

Dựa vào khai báo này chương trình sẽ cho chọn để nhập số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án và khi tính toán số lũy kế cuối năm để kết chuyển sang năm tiếp theo.

Các số liệu phát sinh lũy kế phục vụ lên một số báo cáo giá thành và kết quả kinh doanh theo dự án. Những doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý số liệu phát sinh lũy kế thì không cần thực hiện khai báo này.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Danh mục\Danh mục tk theo dõi ps lũy kế dự án.

Truy cập menu “Danh mục tk theo dõi ps lũy kế dự án” thì màn hình danh sách hiển thị:

Nhấn “Mới”. Màn hình khai báo thông tin danh mục tài khoản theo dõi phát sinh lũy kế dự án:

  • Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại

Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận