Danh mục tài khoản ngân hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Danh mục tài khoản ngân hàng quản lý các tài khoản ở các ngân hàng mà doanh nghiệp đang sử dụng, có phát sinh.

Các thông tin về ngân hàng phục vụ cho việc in ủy nhiệm chi (UNC). Ứng với mỗi tài khoản mở ở ngân hàng phải khai báo một tiểu khoản trong danh mục tài khoản.

Thông tin về ngân hàng nhận tiền – ngân hàng của người bán, khách hàng được khai báo trong danh mục nhà cung cấp, khách hàng. Trong trường hợp người bán, khách hàng sử dụng nhiều tài khoản nhận tiền thì khai báo thông tin của ngân hàng thường được sử dụng. Chương trình cho phép sửa đổi thông tin về ngân hàng khi in UNC.

Thông thường mỗi ngân hàng có thể có các mẫu UNC khác nhau. Có thể lập sẵn các mẫu UNC cho từng ngân hàng và khi in thì chọn mẫu UNC phù hợp.

2. Menu thực hiện

Danh mục tài khoản ngân hàng được khai báo tại phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, tại đường dẫn menu sau:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Danh mục TK NH.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh mục tài khoản ngân hàng:

Màn hình khai báo thông tin về tài khoản ngân hàng:

Các trường “Thông tin chính” gồm có: Tk kế toán (tài khoản kế toán), tk ngân hàng (tài khoản ngân hàng), tên ngân hàng, tên 2, tỉnh thành, mẫu UNC Tiếng Việt, mẫu UNC Tiếng Anh, mẫu UNC Song Ngữ.

Các trường thông tin liên lạc gồm có: Điện thoại, số fax, địa chỉ email, trang web, người liên hệ, ghi chú.

Trường “Thông tin khác”.

Lưu ý: Trường “Tk ngân hàng” không được chứa khoảng trắng.

4. Các chức năng khi khai báo và làm việc với tài khoản ngân hàng

Khi khai báo danh mục tài khoản ngân hàng thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa, các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận