Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Khai báo những tài khoản cần theo dõi số dư tức thời, kiểm tra số dư có thấp hơn mức số dư tối thiểu và đưa ra các cảnh báo theo yêu cầu của người sử dụng.

Thông thường là khai báo cho các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các quỹ (quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi…).

2. Menu thực hiện

Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm được khai báo tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm.

3. Các trường thông tin

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về tài khoản kiểm tra chi âm

Các trường thông tin gồm có: tk (tài khoản), kiểu số dư, số dư tối thiểu và cảnh báo khi chi âm.

4. Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục tài khoản kiểm tra chi âm

Khi khai báo danh mục tài khoản kiểm tra chi âm thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận