1. Trang chủ
 2. Hệ thống
 3. Tham số tùy chọn
 4. Danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ

Danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 10/05/2021

1. Chức năng

Để tính tỷ giá ghi sổ chương trình cho phép lựa chọn một số phương pháp tính.

Danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ quản lý các phương pháp tính này.

Cho phép khai báo có/không sử dụng các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ, ẩn đi các phương pháp không sử dụng trong doanh nghiệp của mình – để tránh sai sót và rối mắt khi lựa chọn.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục phương pháp tỷ giá ghi sổ thực hiện tại menu:

 • Hệ thống\Tham số tùy chọn\Danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ.

Khi chạy menu “Danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ” chương trình hiện lên màn hình.

Các phương pháp tính giá tồn kho

  • Trung bình tháng
  • Đích danh
  • Trung bình di động
  • Tỷ giá giao dịch.

Màn hình thông tin của phương pháp tính tỷ giá ghi sổ.

Không sửa được “Mã phương pháp”.

Chỉ được sửa lại “Tên phương pháp”, “Tên 2” và “Trạng thái” của mã phương pháp.

Nếu không sử dụng mã phương pháp tính tỷ giá ghi sổ đó nữa thì đổi trạng thái là 0.

Không thể thêm mới hoặc xóa mã phương pháp.

3. Các chức năng khi làm việc với danh mục phương pháp tỷ giá ghi sổ

Khi làm việc với danh mục phương pháp tính tỷ giá ghi sổ thì có các chức năng sau: Sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận