1. Trang chủ
 2. Hệ thống
 3. Tham số tùy chọn
 4. Danh mục phương pháp tính giá tồn kho

Danh mục phương pháp tính giá tồn kho

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 10/05/2021

1. Chức năng

Để tính giá hàng tồn kho chương trình cho phép lựa chọn một số phương pháp tính.

Danh mục phương pháp tính giá tồn kho quản lý các phương pháp tính này.

Chương trình cho phép khai báo có/không sử dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho, ẩn đi các phương pháp không sử dụng trong doanh nghiệp của mình – để tránh sai sót và rối mắt khi lựa chọn.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục phương pháp tính giá tồn kho thực hiện tại menu:

 • Hệ thống\Tham số tùy chọn\Danh mục phương pháp tính giá tồn kho.

Khi chạy menu “Danh mục phương pháp tính giá tồn kho” chương trình hiện lên màn hình.

Các phương pháp tính giá tồn kho

  • Trung bình tháng
  • Đích danh
  • Nhập trước xuất trước
  • Trung bình di động.

Màn hình thông tin của phương pháp tính giá tồn kho.

Không sửa được “Mã phương pháp”.

Chỉ được sửa lại “Tên phương pháp”, “Tên 2” và “Trạng thái” của mã phương pháp.

Nếu không sử dụng mã phương pháp tính giá tồn kho đó nữa thì đổi trạng thái là 0.

Không thể thêm mới hoặc xóa mã phương pháp.

3. Các chức năng khi làm việc với danh mục phương pháp tính giá tồn kho

Khi làm việc với danh mục phương pháp tính giá tồn kho thì có các chức năng sau: Sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận