Danh mục phân nhóm trường mã tự do

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/07/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Chức năng

Khai báo phân nhóm trường mã tự do theo nhu cầu của người sử dụng, phục vụ lên các báo cáo phân tích số liệu.

Có 03 trường để thực hiện việc phân nhóm cho các trường mã tự do.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo cho các trường tự do\Danh mục\Danh mục phân nhóm trường mã tự do.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu danh mục phân nhóm trường mã tự do thì chương trình hiển thị màn hình chọn trường và kiểu phân nhóm cần khai báo:

Sau khi chọn trường và kiểu phân nhóm thì chương trình hiển thị danh mục các nhóm đã khai báo:

Nhấn “Mới”, màn hình khai báo thông tin danh mục phân nhóm trường tự do:

  • Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung 

 Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận