Danh mục phân nhóm tài sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo phân nhóm các TSCĐ đáp ứng các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Chương trình cho phép phân TSCĐ theo 3 nhóm tiêu chí.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tài sản cố định\Loại tài sản\Danh mục phân nhóm tài sản.

3. Các trường thông tin

Màn hình khai báo thông tin danh mục phân nhóm tài sản:

Các trường thông tin gồm có: mã nhóm, tên nhóm, tên 2.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục phân nhóm tài sản

Khi vào menu danh mục phân nhóm tài sản thì chương trình hiển thị màn hình chọn nhóm cần khai báo:

Sau khi chọn nhóm thì chương trình hiển thị danh mục các nhóm đã khai báo:

Khi khai báo danh mục phân nhóm tài sản thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

5. Thực hiện phân nhóm đồng loạt

Trên thanh công cụ có biểu tượng “Phân nhóm”:

Khi bấm vào biểu tượng “Phân nhóm” chương trình sẽ hiện lên màn hình sau:

Chọn nhóm cần phân nhóm cho tài sản. Ví dụ trên màn hình là đang chọn “Nhóm 2”.

Khung bên trái là danh sách các nhóm thuộc nhóm được lựa chọn (“Nhóm 2” ở hình trên) và một dòng <Chưa phân nhóm>.

Khi ta chọn từng nhóm hoặc “Chưa phân nhóm” thì khung bên phải sẽ hiện lên các tài sản thuộc nhóm đó hoặc thuộc nhóm “Chưa phân nhóm”. 

Tiếp theo thực hiện như sau:

  1. Đánh dấu [v] các tài sản cần phân nhóm (từ nhóm “Chưa phân nhóm”) hoặc cần chuyển sang nhóm khác (từ các nhóm đã được phân nhóm trước đó và muốn thay đổi) sau đó bấm vào nút “Phân nhóm” ở góc dưới bên phải.
  2. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để ta chọn nhóm cần chuyển tài sản vào đó. Sau khi chọn xong thì bấm “Nhận” để chương trình thực hiện.
  3. Bấm vào nhóm lựa chọn ở khung bên trái để kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình

6. Bỏ phân nhóm

Trường hợp muốn bỏ các tài sản đã được phân nhóm sang nhóm “Chưa phân nhóm” thì chọn mã nhóm, sau đó đánh dấu [x] vào tài sản muốn bỏ phân nhóm, rồi nhấn nút “Hủy phân nhóm”.

Chương trình sẽ chuyển các tài sản sang “Chưa phân nhóm”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận