Danh mục phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/11/2022

1. Giới thiệu chung

Các doanh nghiệp khi lập các báo cáo quản trị thì cần phân tích số liệu theo các nhóm khách hàng, nhà cung cấp khác nhau.

Để phân tích số liệu chương trình có 3 trường để nhóm để phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp theo 3 kiểu khác nhau.

Màn hình thông tin phân nhóm ở danh mục khách hàng:

Ví dụ, đối với các khách hàng có thể phân nhóm như sau:

  1. Nhóm 1: để phân nhóm theo khu vực, tỉnh thành.
  2. Nhóm 2: để phân nhóm theo khách đại lý cấp 1, 2…
  3. Nhóm 3: để phân nhóm khách hàng mua các sản phẩm theo các ngành hàng khác nhau…

Việc phân nhóm như thế nào là tùy nhu cầu của doanh nghiệp.

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Khách hàng\Danh mục phân nhóm khách hàng, ncc.
  • Mua hàng\Nhà cung cấp\Danh mục phân nhóm khách hàng, ncc.

Màn hình khai báo thông tin danh mục phân nhóm khách hàng, ncc:

Các trường thông tin gồm có: mã nhóm khách, tên nhóm khách, tên 2 và thông tin khác.

2. Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục điều khoản thanh toán

Khi khai báo danh mục phân nhóm khách hàng thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại đây.

3. Thực hiện phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp

3.1. Thực hiện phân nhóm đồng loạt

Trên thanh công cụ có biểu tượng “Phân nhóm”:

Khi bấm vào biểu tượng “Phân nhóm” chương trình sẽ hiện lên màn hình sau:

Chọn nhóm cần phân nhóm cho các khách hàng, nhà cung cấp. Ví dụ trên màn hình là đang chọn “Nhóm 1”.

Khung bên trái là danh sách các nhóm thuộc nhóm được lựa chọn (“Nhóm 1” ở hình trên) và một dòng “Chưa phân nhóm”.

Khi ta chọn từng nhóm hoặc “Chưa phân nhóm” thì khung bên phải sẽ hiện lên các khách hàng (nhà cung cấp) thuộc nhóm đó hoặc thuộc nhóm “Chưa phân nhóm”.

Tiếp theo thực hiện như sau:

 1. Đánh dấu [v] các khách hàng cần phân nhóm (từ nhóm “Chưa phân nhó”) hoặc cần chuyển sang nhóm khác (từ các nhóm đã được phân nhóm trước đó và muốn thay đổi) sau đó bấm vào nút “Phân nhóm” ở góc dưới bên phải.

     2. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để ta chọn nhóm cần chuyển khách hàng (nhà cung cấp) vào đó. Sau khi chọn xong thì bấm “Nhận” để chương trình thực hiện.

   3. Bấm vào nhóm lựa chọn ở khung bên trái để kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình.

3.2. Bỏ phân nhóm

Trường hợp muốn bỏ các khách hàng đã được phân nhóm sang nhóm “Chưa phân nhóm” thì thực hiện Phân nhóm như mục 3.1 trên, nhưng bỏ trắng mục “Nhóm khách hàng” và bấm “Nhận”. Chương trình sẽ chuyển các khách hàng sang “Chưa phân nhóm”.

3.3. Khai báo nhóm ngay khi khai báo khách hàng

Khi khai báo danh mục khách hàng, tại khung “Thông tin ngầm định và phân loại” có trường “Nhóm khách 1, 2, 3” để khai báo nhóm khách hàng. Nhóm khách 1, 2, 3 lần lượt nhập tương ứng với loại nhóm 1, 2, 3 của Danh mục phân nhóm khách hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận