Danh mục phân nhóm dự án, công trình

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Khai báo phân nhóm dự án, công trình theo nhu cầu của người sử dụng, phục vụ lên các báo cáo phân tích số liệu.

Có 03 trường để thực hiện việc phân nhóm cho các dự án, công trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Danh mục\Danh mục phân nhóm dự án, công trình.

2.1. Khai báo danh mục phân nhóm

Khi vào menu danh mục phân nhóm dự án, công trình thì chương trình hiển thị màn hình chọn nhóm cần khai báo:

Sau khi chọn nhóm thì chương trình hiển thị danh mục các nhóm đã khai báo:

Màn hình khai báo thông tin danh mục phân nhóm dự án, công trình.

Hướng dẫn chung về các thao tác khai báo danh mục

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

2.2. Thực hiện phân nhóm đồng loạt cho các dự án

Trên thanh công cụ có biểu tượng “Phân nhóm”:

Khi bấm vào biểu tượng “Phân nhóm” chương trình sẽ hiện lên màn hình sau:

Chọn nhóm cần phân nhóm cho các dự án, công trình. Ví dụ trên màn hình là đang chọn “Nhóm 1”.

Khung bên trái là danh sách các nhóm thuộc nhóm được lựa chọn (“Nhóm 1” ở hình trên) và một dòng <Chưa phân nhóm>.

Khi ta chọn từng nhóm hoặc “Chưa phân nhóm” thì khung bên phải sẽ hiện lên các dự án, công trình thuộc nhóm đó hoặc thuộc nhóm “Chưa phân nhóm”. 

Tiếp theo thực hiện như sau:

  1. Đánh dấu [v] các dự án, công trình cần phân nhóm (từ nhóm “Chưa phân nhóm”) hoặc cần chuyển sang nhóm khác (từ các nhóm đã được phân nhóm trước đó và muốn thay đổi) sau đó bấm vào nút “Phân nhóm” ở góc dưới bên phải.
  2. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để ta chọn nhóm cần chuyển dự án, công trình vào đó. Sau khi chọn xong thì bấm “Nhận” để chương trình thực hiện.
  3. Bấm vào nhóm lựa chọn ở khung bên trái để kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình.

2.3. Bỏ phân nhóm

Trường hợp muốn bỏ các dự án, công trình đã được phân nhóm sang nhóm “Chưa phân nhóm” thì thực hiện phân nhóm như hướng dẫn ở trên, nhưng bỏ trắng mục “Nhóm dự án” và bấm “Nhận”. Chương trình sẽ chuyển các hàng hóa, vật tư sang “Chưa phân nhóm”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận