Danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Giới thiệu chung

Chức năng: Sử dụng khi khai báo thuế suất thuế gtgt bán ra, để lên một số báo cáo, bảng kê hóa đơn bán ra theo mẫu quy định.

Menu thực hiện:

  • Bán hàng\Thuế suất\Danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra.
  • Báo cáo thuế\Danh mục\Danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra.

Màn hình hiển thị danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra:

Ở danh mục này không được thêm mới danh mục. Và cũng không được sửa trường “Mã nhóm thuế suất” – giá trị của trường này được gán theo quy định của cơ quan thuế.

Màn hình khai báo nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra:

Các thông tin gồm có: Stt, Mã nhóm thuế suất, Tên nhóm thuế suất, Tên 2, Ghi chú.

Chương trình cho phép sửa các trường: stt, tên nhóm thuế suất, tên 2, ghi chú và thông tin khác.

2. Các chức năng khi làm việc với danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra

Khi làm việc với danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra thì có các chức năng sau: sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận