Danh mục nhóm tài sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo các nhóm tài sản.

Thông thường có các nhóm tài sản sau – tương ứng với các tài khoản theo dõi tài sản cố định trong danh mục tài khoản: 

  • Tài sản hữu hình, 
  • Tài sản thuê tài chính, 
  • Tài sản vô hình, 
  • Bất động sản đầu tư, 
  • TSCĐ phúc lợi.

Phân nhóm trùng với các tài khoản sẽ hỗ trợ đối chiếu với sổ sách kế toán và lên thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Menu thực hiện

Khai báo tại menu:

Tài sản cố định\Loại tài sản\Danh mục nhóm tài sản.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh sách nhóm tài sản:

Màn hình khai báo thông tin nhóm tài sản:

Các trường thông tin gồm có: mã nhóm, tên nhóm và tên 2.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục nhóm tài sản

Khi làm việc với danh mục nhóm tài sản thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa và các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận