Danh mục nhóm lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Khai báo nhóm lô theo nhu cầu của người sử dụng, phục vụ lên các báo cáo phân tích số liệu.

Có 03 trường để thực hiện việc phân nhóm cho lô.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu:

Tồn kho\Danh mục vật tư,kho\Danh mục nhóm lô.

3. Các trường thông tin

Màn hình khai báo thông tin danh mục nhóm lô:

Các trường thông tin gồm có: mã nhóm, tên nhóm, tên 2 và thông tin khác.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục nhóm lô

Khi vào menu danh mục nhóm lô thì chương trình hiển thị màn hình chọn nhóm cần khai báo:

Sau khi chọn nhóm thì chương trình hiển thị danh mục các nhóm đã khai báo:

Khi khai báo danh mục nhóm lô thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

5. Thực hiện phân nhóm đồng loạt

Trên thanh công cụ có biểu tượng “Phân nhóm”:

Khi bấm vào biểu tượng “Phân nhóm” chương trình sẽ hiện lên màn hình sau:

Chọn nhóm cần phân nhóm cho các lô. Ví dụ trên màn hình là đang chọn “Nhóm 2”.

Khung bên trái là danh sách các nhóm thuộc nhóm được lựa chọn (“Nhóm 2” ở hình trên) và một dòng <Chưa phân nhóm>.

Khi ta chọn từng nhóm hoặc “Chưa phân nhóm” thì khung bên phải sẽ hiện lên các lô thuộc nhóm đó hoặc thuộc nhóm “Chưa phân nhóm”. 

Tiếp theo thực hiện như sau:

  1. Đánh dấu [v] các lô cần phân nhóm (từ nhóm “Chưa phân nhóm”) hoặc cần chuyển sang nhóm khác (từ các nhóm đã được phân nhóm trước đó và muốn thay đổi) sau đó bấm vào nút “Phân nhóm” ở góc dưới bên phải. 
  2. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để ta chọn nhóm cần chuyển lô vào đó. Sau khi chọn xong thì bấm “Nhận” để chương trình thực hiện.
  3. Bấm vào nhóm lựa chọn ở khung bên trái để kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình

6. Bỏ phân nhóm

Trường hợp muốn bỏ các lô đã được phân nhóm sang nhóm “Chưa phân nhóm” thì thực hiện phân nhóm như hướng dẫn ở trên, nhưng bỏ trắng mục “Nhóm lô” và bấm “Nhận”. Chương trình sẽ chuyển các lô sang “Chưa phân nhóm”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận