Danh mục nhóm hóa đơn mua vào

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Sử dụng khi nhập các hóa đơn mua vào, để lên một số báo cáo, bảng kê hóa đơn mua vào theo mẫu quy định.

2. Menu thực hiện

Chức năng này có thể thực hiện tại một trong hai menu sau:

Mua hàng\Thuế suất\Danh mục nhóm hóa đơn mua vào.

Báo cáo thuế\Danh mục\Danh mục nhóm hóa đơn mua vào.

Màn hình hiển thị danh mục nhóm hóa đơn mua vào.

Màn hình khai báo nhóm hóa đơn mua vào.

Các thông tin gồm có: Mã nhóm hóa đơn, Tên nhóm hóa đơn, Tên 2, Mã nhóm hóa đơn TT119, Loại hóa đơn.

Chương trình cho phép sửa các trường: Tên nhóm hóa đơn, Tên 2, Mã nhóm hóa đơn TT119, Loại hóa đơn.

3. Các chức năng khi làm việc với danh mục nhóm hóa đơn mua vào

Khi làm việc với danh mục nhóm hóa đơn mua vào thì có các chức năng sau: mới sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, xóa, máy tính và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận