Danh mục nhóm công cụ dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo các nhóm công cụ dụng cụ.

Có thể phân nhóm công cụ tương ứng với các tiểu khoản của tài khoản công cụ dụng cụ trong danh mục tài khoản: Công cụ dụng cụ, Bao bì luân chuyển, Đồ dùng cho thuê, Thiết bị, phụ tùng thay thế, Phúc lợi. Phân nhóm như vậy sẽ hỗ trợ việc đối chiếu giữa số liệu sổ cái và số liệu ccdc.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ\Loại CCDC\Danh mục nhóm CCDC.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh sách nhóm CCDC:

Màn hình khai báo thông tin nhóm CCDC:

Các trường thông tin gồm có: mã nhóm, tên nhóm và tên 2.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục nhóm CCDC

Khi làm việc với danh mục nhóm CCDC thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa và các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận