Danh mục nguồn vốn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo các nguồn vốn của tài sản cố định khi cần theo dõi giá trị của tài sản theo nguồn vốn.

Nếu chỉ có một nguồn vốn hoặc không cần theo dõi thì không cần khai báo danh mục này.

2. Menu thực hiện

Khai báo tại menu sau:

Tài sản cố định\Lý do tăng, giảm nguồn vốn\Danh mục nguồn vốn.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh mục nguồn vốn:

Màn hình khai báo thông tin nguồn vốn:

Các trường “Thông tin chính” gồm có: Mã nv (mã nguồn vốn), tên nv (tên nguồn vốn), tên 2. 

Trường “Thông tin khác”.

4. Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục nguồn vốn

Khi làm việc với danh mục nguồn vốn thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận