Khai báo các mã giao dịch

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 14/05/2021

1. Chức năng

Danh mục mã giao dịch quản lý các mã giao dịch của từng màn hình giao dịch (lập chứng từ).

Mỗi màn hình giao dịch (lập chứng từ) có những mã giao dịch khác nhau, tương ứng với các nghiệp vụ và (hoặc) các cách xử lý khác nhau.

Ví dụ phiếu thu tiền gửi ngân hàng có các mã giao dịch:

1 – Thu tiền chi tiết theo hóa đơn
2 – Thu từ một khách hàng, thu khác
3 – Thu của nhiều khách hàng
9 – Người mua trả tiền trước (ngoại tệ), thu khác (ngoại tệ).

Mỗi doanh nghiệp cụ thể có thể không sử dụng toàn bộ các mã giao dịch có trong phần mềm. Chương trình cho phép khai báo có/không sử dụng các mã giao dịch cho từng màn hình cập nhật số liệu, ẩn đi các mã giao dịch không sử dụng trong doanh nghiệp của mình – giúp tránh sai sót và đỡ rối mắt khi chọn lựa.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục mã giao dịch tại menu:

  • Hệ thống\Tham số tùy chọn\Danh mục mã giao dịch.

Khi chạy menu “Danh mục mã giao dịch” chương trình hiện lên màn hình.

Màn hình thông tin của mã giao dịch.

Không sửa được “Mã c.từ” (Mã của màn hình giao dịch/lập chứng từ) và “Mã giao dịch”.

Chỉ được sửa lại “Tên giao dịch”, “Tên 2” và “Trạng thái” của mã giao dịch.

Nếu không sử dụng mã giao dịch đó nữa thì đổi trạng thái là 0.

Không thể thêm mới hoặc xóa mã giao dịch.

3. Các chức năng khi làm việc với danh mục mã giao dịch

Khi làm việc với danh mục mã giao dịch thì có các chức năng sau: Sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận