Danh mục lý do tăng giảm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Khai báo các lý do tăng, giảm TSCĐ.

Danh sách các lý do tăng giảm có thể dựa vào các lý do tăng giảm cần phải có khi lên báo cáo trong thuyết minh báo cáo tài chính. Như vậy sẽ hỗ trợ việc lên thuyết minh báo cáo tài chính

Ví dụ, đối với TSCĐ hữu hình thì có thể khai báo các lý do sau:

  • Mua mới
  • Đầu tư XDCB hoàn thành
  • Tăng khác
  • Chuyển sang BĐS đầu tư
  • Thanh lý, nhượng bán
  • Giảm khác

Có thể chi tiết nhỏ thêm các lý do tùy nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

2. Menu thực hiện

Khai báo tại menu:

Tài sản cố định\Lý do tăng giảm, nguồn vốn\Danh mục lý do tăng giảm.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh sách lý do tăng giảm:

Màn hình khai báo lý do tăng giảm tài sản:

Các trường thông tin gồm có: loại tăng giảm, mã lý do, tên lý do và tên 2.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục lý do tăng giảm

Khi làm việc với danh mục lý do tăng giảm thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa và các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận