Danh mục lý do tăng giảm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Dùng để khai báo các lý do tăng, giảm CCDC phục vụ nhu cầu quản lý.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Công cụ dụng cụ\Lý do tăng giảm\Danh mục lý do tăng giảm.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh sách lý do tăng giảm công cụ:

Màn hình khai báo lý do tăng giảm công cụ:

Các thông tin gồm có: loại tăng giảm, mã lý do, tên lý do và tên 2.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục lý do tăng giảm

Khi làm việc với danh mục lý do tăng giảm thì có các chức năng sau: mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa và các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận