Danh mục loại tài sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/11/2021

1. Chức năng

Khai báo danh mục các loại tài sản.

Có thể xây dựng danh mục dựa vào các tiểu khoản của các tài khoản theo dõi tài sản cố định trong hệ thống tài khoản. 

Khai báo loại tài sản trùng với các tiểu khoản sẽ hỗ trợ đối chiếu với sổ chi tiết tài khoản và thuyết minh báo cáo tài chính.

Tùy theo các loại tài sản mà doanh nghiệp có thể khai báo các loại tài sản tương ứng – tài sản hữu hình, tài sản vô hình, tài sản đầu tư.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Loại tài sản\Danh mục loại tài sản.

  • Màn hình hiển thị danh sách các loại tài sản

  • Màn hình khai báo thông tin loại tài sản

Lưu ý: Tại menu “Khai báo TSCĐ” khi chọn Loại tài sản cho tài sản thì các trường “Nhóm ts (nhóm tài sản), tk ts (tài khoản tài sản), tk k.hao (tài khoản khấu hao)” sẽ được lấy ra theo loại tài sản.

  • Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục loại tài sản

Khi làm việc với danh mục loại tài sản thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, in, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận