Danh mục loại hàng khuyến mại

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Giới thiệu chung

Chức năng: Sử dụng khi lập các hóa đơn có hàng khuyến mại, cho, biếu tặng.

Có 4 loại:

1. Hàng cho, biếu tặng không tính thuế

2. Hàng khuyến mại không tính thuế

3. Hàng cho, biếu tặng có tính thuế

4. Hàng khuyến mại có tính thuế.

Dựa vào từng loại hàng cho, biếu tặng, khuyến mại và có hay không tính thuế mà chương trình sẽ thực hiện các hạch toán tương ứng.

Nếu doanh nghiệp có đăng ký theo quy định thì không tính thuế (giá tính thuế bằng 0)..

1. Hàng cho biếu tặng (không kèm theo điều kiện mua hàng)
 • Nợ tk chi phí bán hàng (hoặc tk cp ql)

Có tk vt (Nợ 641, 642/Có 155, 156)

 • Không hạch toán doanh thu và thuế.\

2. Hàng khuyến mại (có kèm theo điều kiện mua hàng – ví dụ mua 10 tặng 1, bản chất là giảm giá)

 • Nợ tk giá vốn

Có Tk vt (Nợ 632/Có 155, 156)

 • Không hạch toán doanh thu và thuế.

Nếu doanh nghiệp không có đăng ký theo quy định thì có tính thuế

3. Hàng cho biếu tặng

 • Nợ tk chi phí bán hàng (hoặc tk chi phí quản lý)

Có tk vt (Nợ 641, 642/Có 155, 156)

 • Nợ tk chi phí bán hàng (hoặc tk chi phí quản lý)

Có tk thuế gtgt (Nợ 641, 642/Có 333)

 • Không hạch toán doanh thu và thuế.

4. Hàng khuyến mại

 • Nợ tk giá vốn

Có Tk vt (Nợ 632/Có 155, 156)

 • Nợ tk giá vốn

Có tk thuế gtgt (Nợ 632/Có 333)

 • Không hạch toán doanh thu và thuế.

Lưu ý: Hàng cho biếu tặng cho nhân viên nội bộ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi: hạch toán doanh thu và tính thuế bình thường, ghi nợ tk quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Tham khảo: hàng tặng khuyến mại không thu tiền tại đây.
Hàng biếu tặng cho khách hàng, đối tác, và cho nhân viên tại đây.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:
   • Bán hàng\Khách hàng\Danh mục loại hàng khuyến mại.
 • Màn hình hiển thị danh mục loại hàng khuyến mãi:

Ở danh mục này, chương trình không cho phép thêm mới và không được sửa mã khuyến mại.

 • Màn hình khai báo thông tin loại khuyến mại:

Đối với các mã khuyến mãi không có nhu cầu sử dụng thì khai báo Trạng thái là “0 – Không sử dụng”.

 • Hướng dẫn chung khi khai báo danh mục thu nhập

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận