Danh mục loại hàng hóa, vật tư

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Danh mục này dùng để phân loại hàng hoá, vật tư phục vụ lên các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Danh mục được cố định trong phần mềm gồm có các loại:

21 – Vật tư
22 – Công cụ dụng cụ
51 – Thành phẩm
61 – Hàng hóa
71 – Dịch vụ và hàng hóa khác
81 – Diễn giải

Người dùng không thêm xóa, không thể sửa mã, chỉ sửa được tên của danh mục.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục loại hàng hóa, vật tư.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh mục loại hàng hóa, vật tư:

Màn hình khai báo thông tin loại vật tư, vật tư:

Các trường hiển thị: loại vật tư, tên loại vật tư, tên 2 và thông tin khác.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục loại hàng hóa, vật tư

Khi làm việc với danh mục loại hàng hóa, vật tư thì có các chức năng sau: sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh. Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận