Danh mục lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Danh mục lô khai báo các thông tin về lô, ngày sử dụng… phục vụ lập các chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng, tính giá tồn kho, tính giá thành sản phẩm, lên các báo…

Lưu ý:

Để theo dõi theo lô thì cần khai báo tại Tham số hệ thống tab Kho stt 707 – “Quản lý theo lô (0 – Không, 1 – Có)”. Chọn giá trị bằng 1 thì chương trình sẽ hiển thị các chức năng liên quan tới lô.

2. Menu thực hiện

Danh mục lô được khai báo tại phân hệ tồn kho, tại menu:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục lô.

3. Các trường thông tin

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về lô được khai báo trong phần mềm.

Các trường “Thông tin chính”: Mã vật tư, mã lô, tên lô, ngày nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hạn bảo hành, phân nhóm kiểu 1, 2, 3, ghi chú, mã đvcs (đơn vị cơ sở) và trạng thái sd (sử dụng).

Trường “Thông tin khác”: Để nhập ghi chú.

4. Hướng dẫn chung về khai báo và thao tác với danh mục lô

Khi khai báo danh mục lô thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. 

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

5. Import danh mục lô từ tệp excel

Danh mục lô có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

6. Các lưu ý khi khai báo danh mục lô

Mã lô

Mã lô có độ rộng 16 ký tự.

Hạn sử dụng

Hạn sử dụng = Ngày sản xuất + số ngày sử dụng.

Số ngày sử dụng khai báo ở Danh mục vật tư.

Nếu trong danh mục vật tư khai báo “Cách tính hạn sử dụng” của lô theo “Nhập hsd cụ thể” người sử dụng nhập hạn sử dụng cụ thể.

Hạn bảo hành

Hạn bảo hành = Ngày sản xuất + Thời gian bảo hành.

Thời gian bảo hành khai báo ở Danh mục vật tư.

Phân nhóm kiểu 1, 2, 3

Khai báo nếu có nhu cầu lên các báo cáo phân tích theo nhóm lô để quản trị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận