Danh mục kho

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

1. Chức năng

Danh mục kho khai báo và quản lý thông tin về kho.

Kho quản lý trên phần mềm không bắt buộc là kho vật lý như trên thực tế. Tức là có thể tách nhập các kho để thuận tiện lên các báo cáo quản trị.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Danh mục kho được khai báo tại phân hệ tồn kho, tại đường dẫn menu sau:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục kho.

  • Các trường thông tin

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về kho được khai báo trong phần mềm.

  • Các lưu ý khi khai báo danh mục kho

+ Họ và tên thủ kho/Họ và tên thủ kho 2

Sử dụng để lên các mẫu in chứng từ nhập xuất kho.

Nếu không khai báo tại menu này thì họ và tên thủ kho sẽ lấy dựa theo “Tham số hệ thống” số thứ tự: 750 và 755.

+ Kho đại lý

Khai báo kho có là kho đại lý hay không.

Nếu kho là kho đại lý thì đánh dấu [v].

+ Tài khoản hàng tồn tại đại lý

Nếu kho là kho đại lý thì khai báo “Tk hàng tồn tại đại lý”.

Khi lập chứng từ nếu chọn mã kho là kho đại lý thì chương trình sẽ lấy lên tài khoản vật tư tồn kho hỗ trợ hạch toán.

+ Theo dõi tồn theo dự án

Để theo dõi nhập xuất tồn theo dự án.

Nếu cần theo dõi tồn kho tại các dự án thì thay vì mở mỗi kho cho mỗi dự án thì mở một mã kho “logic” (ảo) và khai báo kho này theo dõi tồn theo dự án. Khi cập nhật số liệu nếu chọn mã kho này thì chương trình sẽ yêu cầu nhập thêm mã dự án.

+ Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở)

Mỗi kho chỉ thuộc một đơn vị cơ sở nhất định. Không dùng chung 1 kho cho 2 hoặc nhiều hơn số đvcs.

Khi lập chứng từ nhập xuất kho thì trên một chứng từ có thể có nhiều mã kho nhưng phải thuộc chung một đơn vị cơ sở đang lựa chọn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận