Danh mục khế ước vay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Danh mục khế ước dùng để theo dõi các phát sinh liên quan đến các khế ước vay.

Để chỉ các phát sinh liên quan đến khế ước cần thực hiện khai báo trường “Mã khế ước” có sử dụng (hiện) ở các màn hình nhập chứng từ.

2. Menu thực hiện

Danh mục khế ước vay được khai báo tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Khế ước.

3. Các trường thông tin

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về khế ước vay:

Các trường thông tin chính gồm có: mã khế ước, mã phụ, ngày khế ước, số khế ước, tên khế ước, tên 2, mã khế ước mẹ, đối tượng cho vay, ngày vay, ngày đáo hạn, tk tiền vay, mã n.tệ (nguyên tệ), giá trị vay, lãi suất vay tháng, lãi suất quá hạn tháng, số đh (đơn hàng) mua, số đh bán, mã dự án ghi chú và trạng thái.

4. Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục khế ước vay

Khi khai báo danh mục khế ước vay thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận