Danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bvmt

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 26/02/2024 – Ngày cập nhật: 27/02/2024

 

1. Chức năng

Danh mục này dùng để khai báo các thông tin về hàng hóa phải chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ nhằm phục vụ cho việc khai báo vật tư tính thuế bảo vệ môi trường.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

 Báo cáo thuế\Danh mục\Danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bvmt.

Chương trình khai báo sẵn danh sách danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường theo phần mềm Hỗ trợ kê khai (5.0.0). Người sử dụng tự điều chỉnh/bổ sung khi phần mềm Hỗ trợ kê khai có thay đổi.

Màn hình hiển thị danh sách các hàng hóa trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường:

Màn hình khai báo danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường:

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận