Danh mục giảm trừ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Giới thiệu chung

Chương trình sẽ lấy mã giảm trừ cập nhật vào menu Cập nhật thông tin nhân viên để được giảm trừ.

Khai báo các mã giảm trừ có phát sinh thường xuyên mỗi tháng. Danh mục giảm trừ được khai báo theo từng tháng (hoặc theo nhiều tháng) phát sinh.

Các khoản được giảm trừ theo quy định như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,… các khoản giảm trừ cho cá nhân – đối tượng nộp thuế.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Thuế thu nhập cá nhân\Danh mục thu nhập, giảm trừ\Danh mục giảm trừ.

 • Màn hình nhập thông tin

 • Giải thích một số trường thông tin 

+ Mức giảm trừ

Là phần trăm số tiền được giảm trừ, tính trên tiền lương được cập nhật ở menu Cập nhật thông tin nhân viên.

+ Thứ tự cột

Khai báo số thứ tự cột, chương trình sắp xếp theo thứ tự các cột giảm trừ ở menu Cập nhật thông tin nhân viên.

+  Các loại giảm trừ

   1. Giảm trừ người phụ thuộc: khai báo ở menu “Cập nhật thông tin nhân viên”, chương trình sẽ dựa vào ngày tính giảm trừ để tính giảm trừ.
   2. Giảm trừ bản thân: chương trình sẽ mặc định cho từng cá nhân cư trú, số tiền giảm trừ bản thân được khai báo ở menu Tham số hệ thống, tab Thuế.
   3.  Giảm trừ khác: như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… được khai báo ở danh mục giảm trừ và được cập nhật ở menu “Cập nhật thông tin nhân viên”.
 • Hướng dẫn chung khi khai báo danh mục thu nhập

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận