Danh mục giá bán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 19/05/2021

1. Giới thiệu chung

Chương trình có một bảng (danh mục) giá bán hỗ trợ lấy giá bán khi lập đơn hàng hoặc hóa đơn.

Người sử dụng có thể sử dụng bảng giá này tùy theo nhu cầu.

  1. Không sử dụng hoàn toàn. Khi này cần khai báo để phần mềm không cập nhật giá bán vào bảng giá.
  2. Sử dụng giá bán lần cuối của mặt hàng để tham khảo cho lần bán tiếp theo. Khi này cần khai báo để phần mềm tự động cập nhật giá bán lần cuối vào bảng giá.
  3. Doanh nghiệp bán theo hệ thống giá thống nhất. Khi này cần khai báo bảng giá. Và khai báo không cập nhật giá bán tự động từ hóa đơn vào danh mục giá bán.

2. Khai báo tự động cập nhật giá bán

Khai báo có hoặc không việc tự động cập nhật giá bán lần cuối của các mặt hàng ở hóa đơn bán hàng vào bảng giá bán.

Khai báo thực hiện tại menu “Hệ thống / Tham số hệ thống”, tab “Phải thu”, tham số “515 – Cập nhật giá bán vào danh mục giá bán (0 – Không, 1 – Có)”.

  • Nếu chọn 1 thì chương trình sẽ tự động cập nhật giá bán lần cuối ở hóa đơn bán hàng vào tệp danh mục giá bán: Cập nhật hai trường giá bán và ngày hiệu lực.
  • Nếu chọn 0 thì chương trình sẽ không cập nhật.

Khi lập một hóa đơn mới có ngày bằng hoặc lớn hơn ngày trong danh mục giá bán thì chương trình tự động lấy giá trong danh mục giá bán và gán vào trường giá bán trên hóa đơn, nhưng người sử dụng có thể được sửa.

Khi lưu chương trình lại sẽ cập nhật vào danh mục giá bán (trường giá và trường ngày hiệu lực) nếu như ngày trên hóa đơn bằng hoặc lớn hơn ngày trong danh mục giá bán.

3. Khai báo danh mục giá bán

Trong trường hợp doanh nghiệp bán theo hệ thống giá thống nhất thì khai báo giá bán ở danh mục giá.

Trường hợp này phải khai báo tham số là không tự động cập nhật danh mục giá bán. Khai báo thực hiện tại menu “Hệ thống / Tham số hệ thống”, tab “Phải thu”, tham số “515 – Cập nhật giá bán vào danh mục giá bán (0 – Không, 1 – Có)”. Khai báo giá trị = 0.

Danh mục giá bán được lập tại menu:

Phân hệ bán hàng\Danh mục giá bán.

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về giá bán được khai báo trong phần mềm, gồm các thông tin: Mã vật tư, Đvt (đơn vị tính), nhóm khách 3, ngày hiệu lực, giá bán VND, giá bán ngoại tệ.

Màn hình danh sách giá bán của các vật tư sau khi đã khai báo:

4. Khai báo giá riêng theo nhóm khách

Có thể khai báo giá bán cho các nhóm khách hàng khác nhau, mỗi nhóm khách có giá riêng.

Để khai báo giá theo nhóm khách thì sử dụng trường “Nhóm khách 3” trong phân nhóm khách hàng.

Khi lập đơn hàng bán và hóa đơn bán, chương trình sẽ dựa vào mã hàng, nhóm khách hàng 3, ngày của đơn hàng và ngày bắt đầu có hiệu lực để xác định giá bán và gán giá trị này vào trường giá bán.

5. Các chức năng khi làm việc với danh mục giá bán

Khi khai báo danh mục khách hàng thì có các chức năng sau: tạo mới, sửa, copy, xem, đổi mã, kết xuất ra excel, xóa, các tùy chỉnh. Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại: Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập danh mục

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận