Danh mục đơn vị cơ sở

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/05/2023

1. Giới thiệu chung

Chức năng

Danh mục đơn vị cơ sở dùng (ĐVCS) để khai báo các đơn vị hạch toán trong doanh nghiệp.

Đơn vị cơ sở ở đây có thể hiểu là các công ty con, các chi nhánh, cửa hàng, bộ phận, phân xưởng…

Khi nhập liệu ta phải chọn làm việc với đơn vị cơ sở nào và chương trình sẽ lưu mã số của đơn vị cơ sở này vào 1 trường riêng trong các bản ghi trong cơ sở dữ liệu.

Khi lên báo cáo chương trình cho phép lên báo cáo cho một đơn vị cụ thể hoặc cho tất cả/một vài đơn vị.

Danh mục đơn vị cơ sở khác với danh mục bộ phận hạch toán là số liệu liên quan đến một ĐVCS có đủ hạch toán cặp nợ có và có thể lên đầy đủ các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, còn số liệu liên quan đến danh mục bộ hạch toán có thể chỉ liên quan đến một vế nợ hoặc có của cặp hạch toán nợ có nên chỉ lên được các báo cáo phát sinh một vế nợ hoặc có.

Trường hợp có khai báo cấp tên theo từng ĐVCS thì chương trình sẽ hiển thị mã số thuế cấp tên ở danh mục đơn vị cơ sở. 

Với các dữ liệu có cấp tên theo ĐVCS thì trên báo cáo và mẫu in chương trình sẽ ưu tiên lấy thông tin được khai báo tại menu “Khai báo thông tin theo ĐVCS” hoặc dựa vào thông tin trong tham số hệ thống nếu cấp tên để trống ĐVCS.

Các xử lý phân quyền chi tiết cho từng ĐVCS, mở sổ và  khóa số liệu cho từng ĐVCS hiện chưa xử lý được. Khi này, cần tách các dữ liệu độc lập với nhau.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Hệ thống\Danh mục đơn vị cơ sở.

  • Màn hình hiển thị danh sách đơn vị cơ sở:

Lưu ý: 

Trong danh mục đơn vị cơ sở phải có ít nhất một đơn vị cơ sở.

3. Thay đổi đơn vị cơ sở làm việc

Có 2 cách để thay đổi đơn vị cơ sở cho chương trình.

Cách 1: Khi đăng nhập chương trình, bấm vào biểu tượng tam giác nhỏ bên phải, danh sách các đơn vị cơ sở sẽ được hiển thị. Tại đây chọn đơn vị cơ sở và bấm nút “đăng nhập”.

Cách 2: Tại màn hình menu chính nhấn vào mã đơn vị cơ sở ở góc phải bên trái màn hình.

Nếu đang sử dụng các chức năng của phần mềm thì chương trình sẽ hiển thị thông báo: “Đóng hết các chức năng khác trước khi thay đổi đơn vị hạch toán”.

Sau khi đóng hết các chức năng đang sử dụng và nhấn lại vào mã đvcs thì chương trình hiển thị tab “Chọn đơn vị hạch toán”.

Nhập mã ĐVCS mới rồi bấm nút “Nhận” để thay đổi đơn vị cơ sở.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận