Danh mục các loại tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 26/03/2021

1. Chức năng

Các tài khoản được phân thành các loại khác nhau theo tính chất của các tài khoản để phục vụ cho việc phân tích số liệu kế toán.

Danh mục được cố định trong phần mềm gồm có các loại:

12 – Tk tài sản và nợ phải thu (đầu 1, 2)

34 – Tk nợ phải trả và nguồn vốn (đầu 3, 4)

57 – Tk doanh thu (đầu 5, 7)

68 – Tk chi phí (đầu 6, 8)

90 – Tk kết quả sxkd (đầu 9)

NB – Tk ngoại bảng

ZZ – Tk nội bộ.

Danh mục loại các tài khoản do chương trình quy định sẵn. Người sử dụng chỉ được sửa tên, không được sửa mã.

Danh mục các loại tài khoản được sử dụng khi khai báo Danh mục tài khoản.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục các loại tài khoản thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Danh mục tài khoản\Danh mục loại các tài khoản.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách các loại tài khoản:

Màn hình khai báo thông tin loại tài khoản:

Các thông tin gồm có: loại tk (tài khoản), tên loại tk và tên 2.

4. Các chức năng khi khai báo và làm việc với danh mục tài khoản

Khi làm việc với danh mục loại tài khoản thì có các chức năng sau: sửa, xem, kết xuất ra excel, các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận