Đánh lại số chứng từ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/03/2021 – Ngày cập nhật: 31/03/2021

1. Chức năng

Đánh lại số của các chứng từ đã lưu trước đó.

Việc đánh lại số thường do xóa bớt đi một số chứng từ và sau đó đánh lại số để không có các số bị trống.

2. Menu thực hiện

Chức năng đánh lại số chứng từ được thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Tiện ích\Đánh lại số chứng từ.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị thông tin đánh lại số chứng từ:

Khung phía trên gồm các thông tin về chứng từ: từ ngày, đến ngày, mã quyển c.từ (chứng từ), danh sách mã c.từ mã mã đvcs (đơn vị cơ sở).

Khung bên dưới gồm các thông tin định dạng số c.từ mới: số c.từ bắt đầu, tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ, chèn số 0 vào đầu, độ dài số c.từ và ví dụ.

Sau khi thực hiện đánh lại số chứng từ, chương trình hiển thị:

4. Một số lưu ý khi đánh lại số chứng từ

Mã quyển chứng từ

Bắt buộc phải chọn quyển chứng từ.

Trong trường hợp muốn gộp nhiều quyển chứng từ lại vào một quyển chứng từ trước khi đánh số lại thì thực hiện chức năng đổi mã quyển chứng từ. Xem tại “Danh mục quyển chứng từ”.

Danh sách mã chứng từ

Được chương trình lấy từ danh mục quyển chứng từ và không cho sửa. Chỉ là thông tin bổ sung.

Thông tin định dạng số chứng từ mới

Chương trình lấy từ khai báo cách đánh số trong danh mục quyển chứng từ, nhưng cho phép sửa cho phù hợp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận