Đánh dấu chứng từ để sao chép ra

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/04/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Trường hợp một doanh nghiệp có nhiều đơn vị cơ sở phân tán ở nhiều nơi và không nhập liệu tập trung online vào một cơ sở dữ liệu thì tới kỳ cần gửi số liệu của đơn vị mình về cho đơn vị cấp trên thì thực hiện chức năng sao chép số liệu ra (export), còn tại đơn vị cấp trên sẽ thực hiện sao chép số liệu vào (import).

Hoặc trong trường hợp muốn sao chép số liệu từ bộ số liệu A qua bộ số liệu B.

Trong một số trường hợp chỉ muốn sao chép một số chứng từ nào đó thì thực hiện tại menu này. Chức năng này dùng để đánh dấu các chứng từ để thực hiện sao chép số liệu ra.

Thực hiện tại đơn vị/ bộ số liệu sao chép số liệu ra.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu: 

Hệ thống\Tiện ích\Đánh dấu chứng từ để sao chép ra.

3. Các thao tác thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Sau khi lọc chương trình sẽ đưa ra danh sách các chứng từ theo điều kiện lọc:

Bước 2: Chọn chứng từ để sao chép ra

Đánh dấu [v] vào các dòng chứng từ muốn sao chép, sau đó nhấn “Lưu” trên thanh công cụ.

Sau khi lưu thì chương trình sẽ tự động đánh dấu chứng từ:

Khi thực hiện menu “Sao chép số liệu ra” nếu đánh dấu chọn “[] Chỉ các c.từ có được chọn” thì các chứng từ đã đánh dấu này sẽ được sao chép ra.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận