1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn chung
  3. Đăng nhập vào phần mềm

Đăng nhập vào phần mềm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/05/2021 – Ngày cập nhật: 18/06/2021

Sau khi chạy chương trình sẽ hiển thị màn hình đăng nhập:

Nếu chưa khai báo người sử dụng thì đăng nhập với tên và mật khẩu cài đặt sẵn của chương trình: 

  • Tên ADMIN
  • Mật khẩu: để trắng.

Đối với lần đăng nhập đầu tiên sau khi cài đặt thì cần phải khai báo “Thông tư, quyết định” và “Hình thức sổ sách kế toán” mà doanh nghiệp sử dụng. 

Xem hướng dẫn khai báo tại đây.

Nếu đã khai báo thông tin về người sử dụng thì đăng nhập chương trình với tài khoản được cấp, gồm tên và mật khẩu.

Sau đó nhấn “Đăng nhập” để truy cập phần mềm.

Lưu ý: 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận